Albert Sabater Pla

Inicio    Biograf’a    Novelas    Art’culos    Comprar   Contacto

Albert Sabater Pla

S’gueme en la
s redes sociales
  


   

La barbˆrie del nou curs.


10 de setembre de 2020


 

Aules amb mŽs de trenta alumnes, un sol term˜metre per a mŽs de cinc-cents, protocols que no es compliran causa de la seva inviabilitat, documents d'acceptaci— de responsabilitat surrealistes ... aquests s—n nomŽs alguns dels motius pels quals aquest curs serˆ at’pic i en previsi— una absoluta barbˆrie sanitˆria a causa d'una planificaci— deficient, feta a corre-cuita i per "tapar l'expedient".

Un cop mŽs els ciutadans som testimonis de la debilitat pol’tica i institucional de la societat en qu vivim i que s'estŽn no nomŽs a l'ˆmbit de Catalunya, tambŽ al del govern central, que ha preferit sobreposar l'economia a la salut, en aquest cas dels mŽs petits: els nostres nens.

S«esgrimeix el dret a l'educaci— com un "sant grial", per˜ obviem el dret a la salut, a la integritat f’sica, a la vida i no nomŽs dels alumnes, tambŽ dels familiars als quals poden contagiar. Estem disposats a assumir les morts dels nostres pares i avis brandant el dret a l'educaci— per sobre de el dret a la salut i la vida? Una educaci— que, a mŽs, es pot adquirir de forma telemˆtica absoluta, o de manera parcial, acudint a classe en grups mŽs petits i de forma peri˜dica, i la resta des de casa.

Del que no hi ha dubte, Žs que tota soluci— que passi per acudir presencialment a l'escola comporta un risc, afegit mŽs si Žs possible per la mala gesti— que s'estˆ duent a terme sense mestres suficients per baixar rˆtios, estris de protecci— com pantalles facials , separadors de metacrilat entre les taules, term˜metres ...

Davant d'aquest panorama de desolaci— en qu es troba el m—n educatiu, abandonat a la seva sort tant pels departaments governamentals de el sector com de la salut, aquest any Žs dif’cil entreveure entre la boira de l'desassossec una "tornada a l'escola", mŽs aviat s«intueix una "anada a la guerra".
Esperem que tornin tots d'aquesta barbˆrie sense precedents.Aquest article ha estat publicat (retocat) a El Peri—dico, en la secci— de "cartes dels lectors"


S'ha iniciat una campanya de recollida de signatures que seran lliurades a l'conseller d'Educaci—, senyor Josep Bargall— Valls https://www.change.org/vueltaalcolesegura